6. URODZINY FUEGRO!

6. URODZINY FUEGRO!

26.09.2020 – Cafe Kryzys, Wilcza 30, Warszawa, od godz 17:00

Zgodnie z naszym zamysłem ta impreza to nie tylko celebracja kolejnego lecia działania naszej kooperatywy, ale przede wszystkim próba rozszerzenia formuły naszej pracy oraz jej ewaluacja. Niezależnie do tego jaki jest twój powód – dołącz do nas!
Krótko o Fuegro
Fuegro powstało w odpowiedzi na potrzebę udziału w globalnej sieci ekonomii solidarnościowej i oporu. Chcemy wspierać kooperatywy, kolektywy, grupy oraz wspólnoty, które poprzez codzienną pracę stawiają opór opresji kapitalizmu, państwa czy patriarchatu. Zależy nam, aby produkty z kooperatyw zaangażowanych politycznie były bardziej dostępne, również ekonomicznie, i aby służyły tym, które i którzy podzielają tę wizję. Dzieje się to także poprzez wypracowany wspólnie przez środowiska wolnościowe system redystrybucji nadwyżki Fuegro.
Ten kolektyw to dla nas forma działalności politycznej, co oznacza, że za prace wykonywana na rzecz kolektywu nie jesteśmy opłacane_i.
W trakcie urodzin chcielibyśmy przeprowadzić facylitowaną 2-godzinna dyskusję. Nie musisz reprezentować żadnej grupy ani czuć się doświadczoną w działalności politycznej osobą, aby w niej uczestniczyć. Chcemy się z Wami zastanowić, na ile dotychczasowa formuła jest wciąż adekwatna do potrzeb ruchów oddolnych oraz naszych możliwości i czy i jak odpowiada na zmieniającą się sytuację społeczno-polityczną.
Reszta programu to jeszcze chwilowo tajemnica, którą będziemy systematycznie ujawniać. Obiecujemy także część nieco bardziej rozrywkowa! Zapraszamy gorąco!
Wydarzenie jest solidarnościowym benefitem na projekt Notara 26:
Każdego dnia, zmagając się z trudnymi warunkami na morzu Śródziemnym, murem granicznym nad rzeką Maricą, przemytnikami, strażą przybrzeżną i Frontexem, tysiące ludzi walczy o przekroczenie granicy. Ścigani przez totalitarne reżimy, operacje wojskowe NATO i horror religijnego fundamentalizmu ludzie próbujący wydostać się ze skrajnej nędzy codziennie ryzykują życiem. Ci, którym uda się dostać do Fortecy Europa, stają twarzą w twarz z politykami państw, które czerpiąc korzyści z napływu imigrantów i uchodźców oraz pojawienia się taniej siły roboczej, nie zwracają uwagi na ludzkie życie i godność. Co ich spotyka, to ksenofobia i rasizm, instytucjonalny lub nie.
Wobec tej przytłaczającej sytuacji, żeby zaznaczyć naszą solidarność z uchodźcami i imigrantami oraz by zaspokoić ich najpilniejsze potrzeby (schronienie, żywność, pomoc medyczna) okupujemy pusty budynek publiczny w Atenach położony przy ulicy Notara 26. Ten projekt nie oznacza filantropii, ani państwowej, ani prywatnej, lecz jest samodzielnie organizowanym domem – wyrazem naszej solidarności, w którym lokalni mieszkańcy i uchodźcy i imigranci podejmują wspólnie decyzje. Koordynującym organem jest otwarte zgromadzenie squatu, w którym każdy może uczestniczyć bez żadnych wyjątków.
W pełni świadomi trudności naszych wysiłków, wzywamy każdy kolektyw i jednostkę nie tylko do udziału i wsparcia, ale także do rozwijania i tworzenia nowych projektów w tej samej sprawie. Aby wzmocnić naszą solidarność z uchodźcami i imigrantami chcemy wspólnie koordynować i współdziałać z wieloma indywidualnymi i grupowymi inicjatywami w całej Grecji i za granicą. Razem chcemy budować naszą wspólną przyszłość. Stwórzmy Odyseję przetrwania uchodźców, podróż ludzkości ku wolności!
• Bez granic – swoboda przemieszczania się
• Przeciwko Fortecy Europa
• Legalizacja imigrantów – udzielanie azylu uchodźcom
• Przeciwko rasizmowi i ksenofobii
• Przeciwko wszystkim ośrodkom zatrzymań imigrantów
• Przeciwko wojnie – dość śmierci dla ich zysków