FUEGRO REDYSTRYBUUJE ZYSKI!

FUEGRO REDYSTRYBUUJE ZYSKI!

14 grudnia 2019, już po raz piąty, Fuegro organizuje spotkanie zainteresowanych kolektywów, grup i inicjatyw, które będzie dotyczyło rozdysponowania środków – tym razem w wysokości 8000 zł.

Zgłoszenia z propozycjami prosimy składać do dnia 29.11.2018, wysyłając e-mail z opisem Waszego projektu na adres: fuegro(at)autistici[dot]org.

2 grudnia 2019 mailowo zaprosimy wybrane, spełniające wymogi formalne, projekty na spotkanie, podczas którego wspólnie z Wami zdecydujemy, które z nich chcemy wesprzeć finansowo i w jakiej kwocie.

Dodatkowo, będzie to jak zwykle okazja do poznania się nawzajem i podzielenia własnym zapleczem i infrastrukturą, tak aby wesprzeć zgłaszane projekty także pozafinansowo.

Dotychczas Fuegro wsparło projekty międzynarodowych spotkań sieci Reclaim the fields [2016] i Nyeleni [2017], Zielony Styczeń [2018], warsztaty wendo, działania lokatorskie w Warszawie, spotkanie sieci trenerskiej dla ruchów oddolnych, Kongresono [2019], a także wydanie dwóch książek i sesję self-care dla ruchu klimatycznego.

Na więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w dziale FAQ naszej strony.