INNY MEKSYK – SPOTKANIE O REWOLCIE ZAPATYSTÓW W MEKSYKU

INNY MEKSYK – SPOTKANIE O REWOLCIE ZAPATYSTÓW W MEKSYKU

14 kwietnia 2015.
Syrena, ul. Wilcza 30, Warszawa

udział wezmą min. Barbara Prądzyńska redaktorka książki INNY MEKSYK oraz Roman Kurkiewicz

Od ponad 20 lat trwa w Meksyku w stanie Chiapas walka o godne, równe i sprawiedliwe warunki życia. Walkę tą prowadzą mieszkańcy jednego z najbiedniejszych niegdyś stanów Meksyku, zjednoczeni w Zapatystowskiej Armii Wyzwolenia Narodowego. W ciągu tych 20 lat, opublikowali setki dokumentów, oświadczeń i deklaracji. Prowadzą też walkę zbrojną.

Ich przeciwnikiem jest nie tylko rząd Meksyku, ale wszelkie przejawy opresji ze strony kapitalistycznego systemu: rewolta Zapatystów wybuchła dokładnie w tym samym dniu kiedy weszło w życie porozumienie o wolnym handlu w Ameryce Północnej (tzw. porozumienie NAFTA).

Od tego czasu ruch Zapatystowski ciągle, dzień po dniu prowadzi swoją walkę. Mieszkańcy i mieszkanki stanu Chiapas codziennym trudem prowadzą autonomiczne szkoły, przedszkola, przychodnie. Zapewniają sobie same to, co wykracza daleko poza świat neoliberalnego terroru zysku. Dziś Chiapas to jeden z najbogatszych stanów, co zawdzięcza rewolcie i codzienności w autonomii Zapatystów. O tym między innymi będziemy rozmawiać na spotkaniu. Będzie okazja do zadawania konkretnych pytań i dyskusji o tym, czy zmiana jest możliwa?

Barbara Prądzyńska – aktorka, twórca i pedagog teatralny, zaangażowana w pracę z grupami marginalnymi.
Od 1997 roku jeździ do Meksyku, gdzie grała autorskie spektakle wśród Indian, na festiwalach teatralnych i w więzieniach oraz organizowała projekty artystyczne zarówno z artystami meksykańskimi jak i amatorami.
Kilkakrotnie uczestniczyła w wyprawach Brygad Obserwatorów Praw Człowieka do wiosek zapatystowskich w Chiapas.
Redaktorka książki „Inny Meksyk. Opowieści zapatystów”, tłumaczka tekstów zapatystowskich.

Roman Kurkiewicz – dziennikarz, publicysta, były redaktor naczelny tygodnika Przekrój. Obecnie współprowadzący ‘Dwie Prawdy’ na antenie TVN24.