Kawa INTERNATIONAL – nasz gest solidarności

Kawa INTERNATIONAL – nasz gest solidarności

Jako kolektyw Fuegro, od początku naszego działania, zawsze staliśmy na stanowisku, że wszyscy ludzie powinni być równi i wolni. Każdy człowiek powinien mieć pełne prawo decydowania o sobie, o swoim życiu, a także o tym, gdzie chce żyć.
Obecnie jednak państwo polskie zastąpiło dotychczasową pogardę i systemową przemoc wobec osób, które chcą żyć razem z nami przemocą bezpośrednią i bezprawiem.
Rok za rokiem, a obecnie dzień po dniu władze naszego kraju pokazują nam swoją najokrutniejszą zwyrodniałą twarz: pełną przemocy żołnierza czy strażnika granicznego, którzy, posłuszni niczym baranki, nie zawahają się przed najokrutniejszymi czynami. Nocą w lesie urządzają polowania na ludzi, żeby potem siłą przepchnąć ich przez graniczne zasieki z żyletkowego drutu czy bagna Podlasia wprost pod pałki i karabiny białoruskich kolegów. Ten haniebny proceder dzieje się z kompletnym pogwałceniem podpisanej 30 lat temu Konwencji Genewskiej, a przy militarystycznie podnieconym aplauzie rządowych mediów i otumanionej nimi części społeczeństwa. Oto prawdziwa twarz polskiego państwa. Jakże podobna do autorytarnej twarzy białoruskiego reżimu.

W ramach naszej małej inicjatywy, nie zapominając o innych naszych działaniach, zasilamy rzekę wsparcia dla osób na granicy i na ich rzecz. Na początek proponujemy wam kawę o nazwie International.

To dobrze Wam znany owoc pracy dwóch kooperatyw: Zapatystowskiej Yochin Tajal Kinal z Chiapas, i CoopeAgri z Chirripó.

Tym razem cały dochód z jej sprzedaży przekażemy, na początek, na wsparcie oddolnych grup starających się wyciągnąć ludzi z pułapki, w którą wpychają ich autorytarny reżim z jednej strony i tzw. liberalna demokracja z drugiej, dwie odsłony tego samego nieludzkiego organizmu – państwa narodowego.

Nie ma ludzi nielegalnych.
Nie ma też granic.
Z wyrazami solidarności.

Fuegro


Kawę International znajdziesz tu: >>>