PRZENIEŚ WALKĘ Z CHIAPAS DO SIEBIE

Kolektyw Fuegro działa po to, aby finansowo wspierać inicjatywy i ruchy oddolne. Pieniądze, którymi dysponujemy przeznaczamy na szeroko pojętą walkę z wyzyskiem, wykluczeniem, hierarchią i kapitalizmem. Aby ubiegać się o wsparcie należy wysłać zgłoszenie z krótkim opisem pomysłu lub inicjatywy. Po zebraniu zgłoszeń zapraszamy na spotkanie, podczas którego wspólnie z wszystkimi grupamy które zgłosiły chęć skorzystania z funduszy, zadecydujemy o rozdysponowaniu zgromadzonych środków.

Poza wsparciem finansowym, proponujemy także pomoc w dystrybucji różnego rodzaju materiałów propagandowych. Zachęcamy wydawców czasopism, zinów, biuletynów, broszur, ulotek do kontaktu z nami.

FAQ

1. Jak można dostać finansowe wsparcie od Fuegro?
Aby dostać wsparcie od Fuegro należy przesłać zgłoszenie na adres fuegro(at)autistici.org wraz z krótkim opisem na co pieniądze są potrzebne. Fuegro zbiera wszystkie zgłoszenia, a następnie zaprasza na wspólne spotkanie na którym razem podejmiemy decyzję o wysokości udzielonego wspracia. W spotkaniu biorą udział wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria inicjatywy.
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucania pomysłów na finansowanie projektów, inicjatyw lub grup które nie zgadzają się z linią polityczną wyznaczoną przez nas wszystkie w trakcie spotkania.

2. Kiedy upływa termin zgłoszeń?
Termin wysyłania zgłoszeń ubiega na 7 dni przed terminem spotkania, na którym decydujemy o przyznaniu środków. Termin spotkania ogłoszamy na stronie.

3.  Jakie są kryteria podejmowania decyzji?
Kryteria są niejednoznaczne, i zawsze podlegają weryfikacji podczas każdego ze spotkań. Wspólnie oceniamy na ile pomysł wpisuje się w trwające walki, sytuację społeczną i przeciwstawia się neoliberalnej gospodarce, oraz czy dostępne środki są w stanie zapewnić realne wsparcie dla inicjatyw. Dodatkowym elementem poddanym pod dyskusje będzie to, na ile nasze wsparcie jest konieczne dla danej grupy/inicjatywy? Czy jestemy w stanie samopomocowo wesprzeć się, bez wydatkowania środków korzystając z wspólnych zasobów.

4.   Kiedy jest podejmowana ostateczna decyzja?
Ostateczna decyzja podejmowana jest podczas wspólnego spotkania, którego termin ogłaszamy na stronie.

5. Ile jest pieniędzy do rozdysponowania?
Nie więcej niż 2 000 zł na każde spotkanie. Informację o dostępnych środkach przesyłamy zainteresowanym grupom, w momencie pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

6. Czy muszę mieć zalegalizowaną formę organizacji, aby ubiegać się o wsparcie?
Nie, ideą Fuegro jest wsparcie dla oddolnych niezhierarchizowanych grup tak więc wspieramy wszystkie nieoficjalne grupy i inicjatywy i takie grupy są preferowane.

7. Czy pieniądze przeznaoczne są na konkretne inicjatywy, czy na działanie grup?
Kolektyw Fuegro nie wyklucza żadnej z powyższych form finasnowania, ale ta decyzja jest zawsze podejmowana bezpośrednio na spotkaniu.

8. Kto może zgłaszać się po pieniądze?
Przedstawiciele/ki grup walczących o swoje prawa, przeciwko wyzyskowi, dyskryminacji, wykluczeniu. Nie trzeba deklarować się jako anarchistą/ką aby dostać wsparcie od Fuegro.

9. Kto nie może liczyć na wsparcie?
Fuegro nie udziela wspracia dla grup, które mogą korzystać z finasnowania rządowego bądź z funduszy Unii Eueropejskiej. Fuegro nie wspiera też projektów wspieranych przez korporacje.

10. Czy wsparcie jest zwrotne czy bezzwrotne?
Z zalożenia jest to wsparcie bezzwrotne, chyba że inaczej zadecyduje grupa decydujacą o przyznawaniu środków biorąc pod uwagę okoliczności.

11. Czy z przyznanego wsparcia należy się rozliczać?
Nie zakładamy takiej konieczności i nie jest ona wymagana. To na ile wsparcie zostanie wykorzystane  w zgodzie z propozycją lub niezgodnie z nią, pozostawiamy do analizy grup i osob zgłaszających się po wsparcie i decydujących o ich rozdysponowaniu.

NAPISZ DO NAS

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości