PRZENIEŚ WALKĘ Z CHIAPAS DO SIEBIE

Kolektyw Fuegro działa po to, aby finansowo wspierać inicjatywy i grupy oddolne. Pieniądze, którymi dysponujemy przeznaczamy na szeroko pojętą walkę z wyzyskiem, wykluczeniem, hierarchią i kapitalizmem. Aby ubiegać się o wsparcie należy wysłać zgłoszenie z krótkim opisem pomysłu lub inicjatywy. Po zebraniu zgłoszeń zapraszamy na spotkanie, podczas którego wspólnie ze wszystkimi grupami, które zgłosiły chęć skorzystania z funduszy i ich inicjatywy spełniły kryteria, zadecydujemy o rozdysponowaniu zgromadzonych środków.

Poza wsparciem finansowym, proponujemy także pomoc w dystrybucji różnego rodzaju materiałów propagandowych. Zachęcamy wydawców czasopism, zinów, biuletynów, broszur, ulotek do kontaktu z nami.

FAQ

1. Jak można dostać finansowe wsparcie od Fuegro?
Aby dostać wsparcie od Fuegro należy przesłać zgłoszenie na adres fuegro(at)autistici.org wraz z krótkim opisem na co pieniądze są potrzebne. Fuegro zbiera wszystkie zgłoszenia, a następnie zaprasza na wspólne spotkanie, na którym razem podejmiemy decyzję o wysokości udzielonego wspracia. W spotkaniu zawsze biorą udział wszystkie grupy, które zgłosiły spełniające kryteria inicjatywy i projekty.
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucania pomysłów na finansowanie projektów, inicjatyw lub grup które nie zgadzają się z linią polityczną wyznaczoną przez nas wszystkie w trakcie spotkania.

2. Kiedy upływa termin zgłoszeń?
Termin wysyłania zgłoszeń i termin spotkania ogłaszamy na stronie.

3.  Jakie są kryteria podejmowania decyzji?
Kryteria są niejednoznaczne i zawsze podlegają weryfikacji podczas każdego ze spotkań. Wspólnie oceniamy na ile pomysł wpisuje się w trwające walki, sytuację społeczną czy polityczną i przeciwstawia się neoliberalnej gospodarce oraz czy dostępne środki są w stanie zapewnić realne wsparcie dla inicjatywy. Dodatkowym elementem poddawanym pod dyskusje będzie to, na ile nasze wsparcie jest konieczne dla danej grupy/inicjatywy, czy może jesteśmy w stanie wesprzeć się samopomocowo, bez wydatkowania środków, korzystając ze wspólnych zasobów?

4.   Kiedy jest podejmowana ostateczna decyzja?
Ostateczna decyzja podejmowana jest podczas wspólnego spotkania, którego termin ogłaszamy na stronie.

5. Ile jest pieniędzy do rozdysponowania?
Informację o dostępnych środkach publikujemy na stronie.

6. Czy muszę mieć zalegalizowaną formę organizacji, aby ubiegać się o wsparcie?
Nie, ideą Fuegro jest wsparcie dla oddolnych niezhierarchizowanych grup, tak więc wspieramy wszystkie nieoficjalne grupy i inicjatywy, i wsparcie dla takich grup i inicjatyw jest przez nas preferowane.

7. Czy pieniądze przeznaczone są na konkretne inicjatywy, czy na działanie grup?
Kolektyw Fuegro nie wyklucza żadnej z powyższych form finasnowania, ale ta decyzja jest zawsze podejmowana bezpośrednio na spotkaniu.

8. Kto może zgłaszać się po pieniądze?
Przedstawicielki/e grup walczących o swoje prawa, przeciwko wyzyskowi, dyskryminacji, wykluczeniu. Nie trzeba deklarować się jako anarchiści, aby dostać wsparcie od Fuegro.

9. Kto nie może liczyć na wsparcie?
Fuegro nie udziela wspracia dla grup, które mogą korzystać z finasnowania rządowego bądź z funduszy Unii Eueropejskiej. Fuegro nie wspiera też projektów wspieranych przez korporacje.

10. Czy wsparcie jest zwrotne czy bezzwrotne?
Z zalożenia jest to wsparcie bezzwrotne, chyba że inaczej zadecyduje grupa decydujacą o przyznawaniu środków biorąc pod uwagę okoliczności.

11. Czy z przyznanego wsparcia należy się rozliczać?
Nie zakładamy takiej konieczności i nie jest ona wymagana. To na ile wsparcie zostanie wykorzystane  w zgodzie z propozycją lub niezgodnie z nią, pozostawiamy do analizy grup i osób zgłaszających się po wsparcie i decydujących o ich rozdysponowaniu.

NAPISZ DO NAS

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Temat

    Treść wiadomości