Środki z Fuegro do rozdysponowania!

Środki z Fuegro do rozdysponowania!

9 grudnia 2017 po raz trzeci już Fuegro organizuje spotkanie zainteresowanych kolektywów i inicjatyw dotyczące rozdysponowania środków, tym razem w wysokości 2000 zł.
Zgłoszenia z propozycjami prosimy składać do dnia 24 listopada 2017, wysyłając mejla z opisem inicjatywy na fuegro(at)autistici[dot]org.
27 listopada 2017 mailowo zaprosimy wybrane, spełniające wymogi formalne projekty na spotkanie. W jego trakcie wspólnie zdecydujemy, które projekty chcemy wesprzeć finansowo i jaką kwotą.
Dodatkowo będzie to jak zwykle okazja do poznania siebie lepiej i podzielenia się własnym zapleczem i infrastrukturą, tak aby wesprzeć zgłaszane projekty także pozafinansowo.
W kwestiach organizacyjno-technicznych odsyłamy też do FAQ!
Zapraszamy!