ZAPATYŚCI

W 1994 meksykańscy Indianie i Indianki, zwani Zapatystami (od nazwiska historycznego chłopskiego rewolucjonisty Emiliano Zapaty), powstali zbrojnie przeciw neoliberalnemu wyzyskowi, którego ofiarą padali nie tylko oni sami, ale wszyscy ubodzy i wykluczeni. Zorganizowali się w Zapatystowską Armię Wyzwolenia Narodowego (EZLN), by móc lepiej koordynować swe partyzanckie działania. „Ubieramy kominiarki, by być lepiej widocznymi” – mówią i to zdanie najlepiej opisuje ich walkę. Przechodząc od rewolucyjnej przemocy, przetykanej poezją, do praktycznej realizacji zasad autonomii, pomocy wzajemnej i demokracji bezpośredniej, tworzą i pokazują realne alternatywy dla kapitalizmu i hierarchicznej władzy. Zapatyści wszelkie decyzje podejmują wspólnie, nie ma wśród nich przywódców czy autorytetów – stawiają na współpracę, nie rywalizację.

Symbolem ich pozytywnych rozwiązań i zbrojnego oporu jest podkomendant Marcos – poeta, partyzant, niestrudzony bojownik o równość i wolność wszystkich ludzi, bez względu na ich status majątkowy, płeć czy orientację seksualną.

Ich walka to owoc 500 lat oporu wobec wszelkich form zniewolenia i kolonializmu. Tworzą kooperatywy, by wspólnie wypracowany zysk przeznaczać na rozwój całej społeczności i prowadzić dalsze działania przeciw autorytarnej władzy.

Kupując tę kawę wspierasz ich walkę o inny, bardziej sprawiedliwy świat!mapka